Anketa pro majitele psů

Výsledky ankety můžete shlédnout na této stránce. Počet odpovědí v anketě: 2171

Prosíme Vás o vyplnění následujících otázek:

Vaše bydliště
Kraj
Okres
Obec
Otázky
1. Kolik psů máte?
2. Jak často venčíte svého psa?
3. Kde nejčastěji venčíte?
4. Jak nejčastěji venčíte?
5. Jste spokojeni s možnostmi venčení ve vašem okolí?
6. Uklízíte po svém psu exkrementy?

7. Máte ve svém okolí dostatek košů na exkrementy?
8. Máte ve svém okolí dostatek zásobníků na sáčky pro sběr
    exkrementů?
9. Kde by podle Vás měly být zásobníky na sáčky umístěné?
10. Máte dostatek sáčků ve schránkách na sáčky?
11. Kterému typu schránky na sáčky dáváte přednost?


12. Kterému typu schránky na sáčky dáváte přednost?13. Jak byste řešili problém výskytu exkrementů na
      veřejném prostranství?


14. Jste ochotni napomenout neukázněného pejskaře?15. Jak vnímáte nečistotu po psí moči?
16. Chtěli byste mít ve svém okolí psí pisoáry?


17. Chtěli byste mít možnost psích záchodů ve svém okolí?
      (ohraničené místo pro konání potřeby, jehož součástí je koš,
      schránka na sáčky a psí pisoár)


18. Máte ve svém okolí dostatek psích výběhů/psích luk?
19. Máte ve svém okolí psí překážky?20. Jaký psí výběh preferujete?


21. Chovali byste se ohleduplněji ke svému okolí, pokud by
      město investovalo do všech prvků zde uvedených? (Jedná se
      o prvky: koše na exkrementy, schránky na sáčky, sáčky, psí
      pisoáry, psí záchody, psí výběhy a psí překážky)?


22. Kolik platíte za 1 psa na poplatku vaší obce za rok?
 

Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění ankety.

Copyright © Dog production s. r. o. • design ekipagrafik • programming TR
Připojte se k nám a získejte nové informace denně Logo Facebook