Výsledky ankety pro majitele psů

Výsledky ankety dle bydliště
Počet odpovědí: 2171
Kraj
Okres
Obec
Zobrazit
 
Otázky
1. Kolik psů máte?
graf se nahrává
 • jednoho
 • dva
 • tři
 • čtyři a více
2. Jak často venčíte svého psa?
graf se nahrává
 • 1x denně
 • 2x denně
 • 3x denně
 • 4x denně a více
3. Kde nejčastěji venčíte?
graf se nahrává
 • v okolí domu – sídliště
 • v okolí domu – rodinné domy
 • v parku
 • jinde
4. Jak nejčastěji venčíte?
graf se nahrává
 • s náhubkem a na vodítku
 • na vodítku
 • s náhubkem na volno
 • bez náhubku na volno
5. Jste spokojeni s možnostmi venčení ve vašem okolí?
graf se nahrává
 • ano
 • spíše ano
 • spíše ne
 • ne
6. Uklízíte po svém psu exkrementy?
graf se nahrává
 • vždy
 • většinou ano
 • občas
 • málokdy
 • nikdy
7. Máte ve svém okolí dostatek košů na exkrementy?

graf se nahrává
 • ano
 • ano, ale jsou obtížně přístupné
 • spíše ne
 • ne
8. Máte ve svém okolí dostatek zásobníků na sáčky pro sběr
    exkrementů?
graf se nahrává
 • ano, jsem spokojen
 • spíše ano, ale mohlo by jich být víc
 • spíše ne, málokdy je potkám
 • nejsou tady
9. Kde by podle Vás měly být zásobníky na sáčky umístěné?
graf se nahrává
 • u košů na exkrementy
 • u košů na exkrementy, ale i volně (např. na veřejném osvětlení)
 • u košů na exkrementy a u vchodu do domů
 • u vchodů do domů
10. Máte dostatek sáčků ve schránkách na sáčky?
graf se nahrává
 • vždy
 • většinou
 • málokdy
 • nikdy
11. Kterému typu schránky na sáčky dáváte přednost?
graf se nahrává
 • horizontální – sáčky jsou na roli
 • vertikální – sáčky jsou trhací z bloku
12. Kterému typu schránky na sáčky dáváte přednost?
graf se nahrává
 • mikrotenové – trhací z bloku
 • mikrotenové – trhací z role
 • papírové
13. Jak byste řešili problém výskytu exkrementů na
      veřejném prostranství?
graf se nahrává
 • vyšší pokutou pro neukázněné pejskaře
 • více košů a schránek na prostranství
14. Jste ochotni napomenout neukázněného pejskaře?

graf se nahrává
 • ano
 • občas
 • ne
15. Jak vnímáte nečistotu po psí moči?
graf se nahrává
 • velmi mi to vadí
 • je to nepříjemné
 • je mi to jedno
 • nevnímám tento problém
16. Chtěli byste mít ve svém okolí psí pisoáry?
graf se nahrává
 • ano
 • ne
17. Chtěli byste mít možnost psích záchodů ve svém okolí?
      (ohraničené místo pro konání potřeby, jehož součástí je koš,
      schránka na sáčky a psí pisoár)
graf se nahrává
 • ano
 • ne
18. Máte ve svém okolí dostatek psích výběhů/psích luk?


graf se nahrává
 • ano, jsem spokojen/na
 • spíše ano
 • spíše ne
 • ne, v mém okolí se nic takového nevyskytuje nebo to mám
       k takovému místu daleko (nad 1 km)
19. Máte ve svém okolí psí překážky?
graf se nahrává
 • ano – i volně v prostoru
 • ano – pouze ve výbězích
 • ne
20. Jaký psí výběh preferujete?
graf se nahrává
 • oplocený, aby pes nemohl vyběhnout
 • neoplocený
21. Chovali byste se ohleduplněji ke svému okolí, pokud by
      město investovalo do všech prvků zde uvedených? (Jedná se
      o prvky: koše na exkrementy, schránky na sáčky, sáčky, psí
      pisoáry, psí záchody, psí výběhy a psí překážky)?
graf se nahrává
 • ano
 • ne
22. Kolik platíte za 1 psa na poplatku vaší obce za rok?graf se nahrává
 • 200 Kč a méně
 • 200 - 500 Kč
 • 500 – 1000 Kč
 • 1000 Kč a více
Copyright © Dog production s. r. o. • design ekipagrafik • programming TR
Připojte se k nám a získejte nové informace denně Logo Facebook