Technická specifikace

Rozměrové parametry prvků:

Technická specifikace: rozměry

Technická specifikace:

 • výška: 598 mm,
 • průměr: 390 mm,
 • váha těla: 81 kg,
 • váha nádržky: 5 kg,
 • tloušťka stěny: 7 cm.

Plastový koš:

 • objem: 50 litrů,
 • váha: 4,3 kg,
 • barva: oranžová.

Schránka na sáčky:

 • materiál: pozinkovaný plech,
 • množství: 50 papírových sáčků nebo 100 ks PE sáčků (sáčky nejsou součástí dodávky).

Typy povrchů:

Natur šedý:

Technická specifikace: Natur šedý
 • Povrch hladký, v barvě šedé,
 • prostý beton na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikovaný ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami,
 • Betonový psí pisoár je vyráběn technologií vibrolití.

Dunaj:

Betonový psí pisoár – Solitér: Dunaj
 • Prostý beton na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikovaný ekologicky nezávadnými zušlechťujícími přísadami,
 • povrch vymývaný je vyráběn technologií vibrolití s následným vymýváním pohledové strany.

Přednosti Betonového psího pisoáru:

 • rychlá a jednoduchá instalace nevyžadující speciální technologie,
 • minimální údržba,
 • Betonový psí pisoár slouží i jako nosný prvek odpadkového koše,
 • při instalaci Betonového psího pisoáru a odpadkového koše není nutné betonový prvek pevně spojovat s terénem,
 • kvalitní provedení zajišťuje vysoké užitné vlastnosti:
  • dlouhodobou životnost,
  • teplotní odolnost,
  • vysokou pevnost,
  • odolnost vůči působení mrazů, rozmrazovacím a chemickým látkám,
  • vysokou trvanlivost.
 • možnost kombinace s dlažbami a jinými doplňky stejného povrchu z nabídky výrobků firmy Beton Brož s.r.o.

Pokládka Betonového psího pisoáru:

1. Varianta – uložení do volného terénu

Technická specifikace: pokládka 1

Obrázek č. 1: Skladba při instalaci psího pisoáru s odpadkovým košem při uložení do volného terénu

Jako podkladní vrstvu na zpevněnou pláň doporučujeme použít drcené kamenivo frakce 4–8 mm s minimální výškou 100 mm. Na připravený urovnaný podklad se umístí Psí pisoár a následně se do vrchního otvoru vsune trubka tak, aby byla kolmá k vodorovné ose. Na trubku se nainstaluje koš na odpadky pomocí třmenů. Schránka na sáčky se umsítí pomocí třmenů zády ke koši na odpadky. Do schránek se vloží papírové či PE sáčky.

2. Varianta – uložení do zadlážděné plochy

Technická specifikace: pokládka 2

Obrázek č. 2: Skladba při instalaci psího pisoáru s odpadkovým košem při uložení do zadlážděné plochy.

Jako podkladní vrstvu použijeme drcené kamenivo frakce 4–8 mm, které je součástí kladecí vrstvy. Optimální uložení pisoáru je tehdy, kdy betonový prvek je zapuštěn 40 mm pod úroveň okolního terénu. Při zadláždění okolního prostoru doporučujeme mezi betonovým prvkem psího pisoáru a dlažbou vytvořit distanci 10 mm. V případě zabudování Psího pisoáru do zadlážděné plochy tloušťky dlažby větší než 40 mm, je nutné podkladní vrstvu v místě Psího pisoáru dosypat tak, aby spodní hrana betonového bloku pisoáru byla o 40 mm níže než nášlapná plocha dlažby. Instalace koše na odpadky a schránky na pytlík viz. bod 1.

3. Varianta – uložení na zadlážděnou plochu

Technická specifikace: pokládka 3

Obrázek č. 3: Skladba při instalaci psího pisoáru s odpadkovým košem při uložení na zadlážděnou plochu.

Na zadlážděnou urovnanou plochu se volně usadí Betonový psí pisoár. Je možné Psí pisoár zajistit betonovým lepidlem. Instalace koše na odpadky a schránky na pytlík viz. bod 1.

4. Varianta – Antivandal / okrasná

Technická specifikace: pokládka 4

Obrázek č. 4: Skladba při instalaci psího pisoáru ve variantě antivandal.

Tato varianta nabízí jak zhodnocení estetické, tak speciální antivandalovou úpravu proti vyvrácení. Součástí instalace je v zemi zabudovaná betonová skruž a její fixace kovovou tyčí s konstrukcí. Vnitřní část skruže je vysypána okrasným pískem. Instalace koše na odpadky a schránky na pytlík viz. bod 1.

Podklad a pokládka:

Podklad je jednou z nejdůležitějších částí při instalaci psího pisoáru. Při nekvalitně provedené podkladní vrstvě pod psím pisoárem, nemůže prvek vyrovnat nedostatky terénu. Samotnou instalaci psího pisoáru lze realizovat ve 3 variantách.

V případě, že jsou na výrobku patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce!

Expedice:

 • výrobky jsou uloženy na paletách EUR o rozměrech 1 200 × 800 mm,
 • počet kusů na EUR paletě je 6,
 • výrobky jsou na paletě fixovány pomocí PET pásky,
 • zboží si můžete vyzvednout osobně v sídle výrobce Ferobet - Rousínov,
 • cena za dopravu na specifikované místo je individuální dle vzdálenosti a množství odebraného zboží,
 • koše a schránky na sáčky pro psí exkrementy jsou baleny samostatně v krabicích.

Doprava a manipulace:

 • při skladování, manipulaci i dopravě výrobků musí být dodržovány příslušné platné bezpečnostní předpisy (pro silniční i železniční přepravu),
 • manipulace s výrobky se uskutečňuje pomocí vysokozdvižných vozíků (VZV), popř. jiných prostředků k tomu uzpůsobených,
 • s výrobky lze provádět i ruční manipulace spojené s drobným prodejem, platí však, že drobný prodej a výdej výrobků z rozbalených palet řídí znalá nebo poučená osoba,
 • manipulovat s výrobky lze jen v případě nerozbalených (originálně zabalených) palet,
 • při manipulaci s jednotlivými prvky je nutné se vyvarovat pokládání prvku na hranu podstavy prvku, nešetrnou manipulací hrozí poškození hrany.

Skladování:

 • při skladování nelze palety s výrobky ukládat ve sloupci na sobě,
 • výrobky je možné skladovat i na nezastřešených otevřených plochách, nejlépe však v originálním balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému poškození jednotlivých výrobků,
 • v případě dlouhodobého skladování výrobků na paletách doporučujeme z hlediska tvorby vápenných výkvětů použít takový způsob skladování (zabezpečení), který zamezí pronikání srážkových vod a vzdušné vlhkosti dovnitř palet s betonovými dlažebními bloky.

Doplňující informace:

Rozdíly v barvě a struktuře jednotlivých výrobků mohou být způsobeny odlišnostmi v odstínech a vlastnostech surovin a odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné.

 • výskyt vápenných výkvětů na betonových výrobcích (výrobce se jich nemůže vyvarovat) nemá vliv na jejich užitné vlastnosti a nepovažuje se za významný,
 • v případě, že jsou na betonových prvcích patrné zjevné vady, nesmí dojít k zabudování do konstrukce,
 • při případném dořezávání betonových výrobků, je nutné tyto práce provádět tak, aby nedošlo ke znečištění a znehodnocení jiných prvků jemným prachem.

Údržba:

 • produkt je bezúdržbový,
 • v letních měsících nebo při vysoké koncentraci moči doporučujeme jednorázové osprchování Betonového psího pisoáru, aby se snížila koncentrace pachu moči,
 • důležité je výrobek chránit před nepřiměřeným mechanickým poškozením.

Technické poradenství:

Údaje uvedené na této stránce obsahují všeobecné informace o výrobku, jeho použití a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem. Pro více informací ohledně doporučení místa pro psí pisoár kontaktujte naši specialistku v psí etologii:

Šárku Fialovou
+420 774 056 415+420 774 056 415
sarka.fialova@dogproduction.cz

 

Copyright © Dog production s. r. o. • design ekipagrafik • programming TR
Připojte se k nám a získejte nové informace denně Logo Facebook